ขออภัย กำลังปรับปรุง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  นางสาววาสนา ไข่แก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
   
 
นางสาวทักสินา เมนไธสง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
นางฐิติรัตน์ สง่ากูล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
นายพักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 

นางสาวดวงฤดี ทองรุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 
นายดำเนิน ท้วมจอก
ช่างถ่ายภาพ
 

นางสาวสุภาพ ชนิตารุ่งอรุณ พนักงานจ้างทั่วไป

 
นายศุภวัฒน์ สมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
 
นางสาวสุดา นิธิภระกูล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสุรการ วรารัตน์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

::: สถานีวิทยุออนไลน๋ :::

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

User Login
Name : 
Pwd
job : 
 
 

 

 
 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::