ขออภัย กำลังปรับปรุง
หน้าแรก ข่าวทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถาม
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งแรก ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๓ ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน ๗๖ แห่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน๒๕๓๔ มีสำนักงานตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

เพื่อคนทันสมัย เช่นคุณ

ฟังผ่านสมาร์ทโฟน
Android และ ios
โหลด แอปที่ชื่อ Listen2MyRadio

มาติดตั้งในเครื่อง
แล้วค้นหาสถานีเราชื่อ prms
แล้วท่านจะได้รับข่าวสาร
เพลงเพราะ ๆจากทีมงาน
ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

User Login
Name : 
Pwd
job : 
 
 

 

 
 


:: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 ::
:: โทรศัพท์ 053-611-808 E-mail : prmaehongson@gmail.com ::