ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ตุลาคม 2562 / 10:24:05  
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

เช้าวันนี้ (21 ต.ค. 62) ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสครินทราบรมราชชนนี และจัดกิจกรรม 5 ส พร้อมทั้งกิจกรรมรักต้นไม้ เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
นอกจากนี้กลุ่มงานทันตกรรมให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันฟรี ส่วนกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มการพยาบาล ออกเยี่ยมบ้านในเขตตำบลจองคำ 6 ชุมชน

ข่าวโดย : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : ทักสินา เมนไธสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738