ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 13:27:31  
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช.
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช.
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. ที่บ้านไม้ซางหนาม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(12 มิย.)นางปนัดดา ทองศรี คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ออกรับสมัครสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติหรือ กอช. ที่ศาลากลางบ้านไม้ซางหนาม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีชาวบ้านไม้ซางหนาม บ้านไมโครเวฟ ทยอยเดินทางมาสมัครสมาชิก กอช.อย่างต่อเนื่อง
กอช.จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อการเกษียณ สมาชิก กอช. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 15 ปี- 60 ปี /ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จ บำนาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง
การจ่ายเงินเข้า กอช. จ่ายไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 13,200 บาท โดยรัฐสบทบให้ด้วย
สมาชิก กอช. จะมีสิทธิ์ได้รับเงินในกรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต -ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ จะได้รับเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ -ลาออกจากกองทุน ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม -เสียชีวิต ได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชีของแต่ละบุคคล
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด/ ธนาคารออมสิน/ ธกส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว /สุรการ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 290

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738