ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 19:05:03  
ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และทีมสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

เช้าวันนี้ (11 มิถุนายน) นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียงเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โรงแรม ลีโอปาร์ค อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจาก 10 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเข้าร่วมประชุม
นางสาวเพชรณทัย ไทยสาละวิน หัวหน้าโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยเน้นรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ และไม่ขับรถเร็ว โดยดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ
สำหรับ 10 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง/ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย/ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย /โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง/สาธารณสุขอำเภอสบเมย/โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา /โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 / ชุมชนบ้านคะปวง/ชุมชนบ้านห้วยทราย/และชุมชนบ้านห้วยวอก โดยจะมีการประเมินโครงการในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738