ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 15:15:44  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมแปรรูปกระเทียมสร้างมูลค่าเพิ่ม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมแปรรูปกระเทียมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดการแปรรูปกระเทียมพันธุ์ดีแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ

(11 มิถุนายน )คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าพบนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือการแปรรูปกระเทียมสดเป็นน้ำมันกระเทียมบรรจุในแคปซูล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กระเทียมพันธุ์ดีแม่ฮ่องสอน เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรจะประสบปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดนโยบายแปรรูปกระเทียมพันธุ์ดีแม่ฮ่องสอน โดยคณะทำงานฯได้คัดเลือกกระเทียมพันธุ์ดีจากพื้นที่บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำไปทดลองเพื่อทำการวิจัย และพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรตำบลห้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกษตรกรปลูกกระเทียม ประมาณ 800 กว่าไร่ ผลผลิตสด ปี 2561/2562 ประมาณ 13,000 ตัน

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 374

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738