ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 10:55:55  
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย จัดอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย จัดอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย จัดอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

(14 พค.) โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน 50 คน เข้าอบรมระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเปิดการอบรม มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ หัวข้อการดูแลตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและมีอายุยืน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรังโดย ให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด อันเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น สังคมของผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าในปีพ.ศ. 2563 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ผู้สูงอายุควรมีความรู้ในการดูแลตนเอง/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ดำเนิน ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738