ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 สิงหาคม 2554 / 12:27:54  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายรับสมัครผู้เข้าอบรมภาษาเกาหลี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดการอบรมผู้ใช้ภาษาเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเพื่อไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

นางสาวอวยพร นันไชยกา จัดหางานจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ขณะนี้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะไป หรือ เตรียมเข้าทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาเกาหลี ตามที่กรมการจัดหางานได้จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมภาษาเกาหลี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบความสามารรถด้านภาษาเกาหลี หรือ EPS-TOPIK ในการเตรียมไปทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ด้วยการฝึกอบรมการใช้ภาษาเกาหลี ในระหว่างบัดนี้ ซึ่งรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง ๕๐ คน สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นชายหรือหญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๓ หรือ เทียบเท่า สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการ หรือ ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือ ถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความพร้อมเข้ารับการอบรมภาษาเกาหลี จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง และเคยเข้าสอบของกรมการจัดหางานแล้วสอบไม่ผ่าน โดยการอบรมครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๒๐๕๑ ถึง ๔ ต่อ ๒๑๑ ถึง ๒๑๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางเว็บไซด์ ที่ www.cr-emp.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวโดย : ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738